Memoriál Břéti Hampla 2019

Memoriál Břéti Hampla 2019

V sobotu 23. února jsme se tradičně vydali do České Třebové na skautské závody, abychom poměřili, jak na tom my, choceňští vlčáci, jsme v porovnání s ostatními vlčáckými smečkami v našem okrese. Tentokrát se nás sešlo opravdu velká smečka. Utvořili jsme celkově tři hlídky a na závodech obsadili 3., 4. a 5. místo. Tímto vlčákům gratuluji!   Jenda    Read more …

Červnové přespání v klubovně

První červnový pátek nás po schůzce zůstalo v klubovně třináct, abychom si společně užili poslední předtáborovou společnou akci. Počasí nám tentokrát nepřálo tolik jako před téměř dvěma měsíci, ale že jsme zmokli nám nevadilo, protože jsme vlčata a nejsme rozhodně z cukru :D . Páteční noc nám "zpříjemňoval" hluk z ulice, jež byla kvůli paralelně konanému Jachtafestu v pelinách plná lidí. Sobotní dopoledne jsme strávili na procházce, tentokrát opačným směrem než naposledy. Šli jsme se podívat do lesa za baseballovým hřištěm a načerpat trochu toho svěžího vzduchu, který nám na louce sluníčko nedopřálo.…Read more …
Okresní kolo ZVaS

Okresní kolo ZVaS

V sobotu 12. 5.  proběhlo okresní kolo závodu vlčat a světlušek (malých skautů a skautek). Závod pro nás byl připraven v Dlouhé Třebové, takže jsme cestovali vlakem. Celý závod se nesl ve znamení cesty kolem světa, takže hlídky plnily úkoly přizpůsobené vždy danému státu (Francie - objednávka baget, Řecko - cesta na Olymp, v Izraeli byly přivítany rabínem, ...). Naše vlčata zaválela a umístila se těsně pod hranicí postupu na třetím místě! Chlapcům bude úspěch připomínat krásná medaile a v budoucnu třetí místo oslavíme aktivitou, na níž hlídka vyhrála poukaz. O jakou akci se…Read more …
Oheň svatého Jiří

Oheň svatého Jiří

V sobotu 28. dubna jsme se vydali do Brandýsa nad Orlicí za našimi skautskými bratry a sestrami z tamějšího střediska, abychom společně oslavili ohněm svátek našeho patrona sv. Jiří (24. 4.). Sešlo se nás mnoho, oddíly z Chocně si připravily scénky (naše smečka zdramatizovala píseň "U Mravenčí skály", skauti a skautky si připravili scénku o životě sv. Jiří, ...), opekli jsme si buřtíky a s plnými bříšky se vydali na zpáteční cestu domů. JendaRead more …
Místní kolo ZVaS

Místní kolo ZVaS

V pátek 20. dubna se smečka vlčat spolu s rojem světlušek zúčastnila závodu v Pelinách, který pro ně připravili skauti se skautkami z našeho střediska. Děti soutěžily v disciplínách podobných těm, jež je čekají za necelý měsíc na okresním závodě v Dlouhé Třebové. Světlušky a vlčata se rozdělily do šesti hlídek ve dvou kategoriích, tudíž se v konečném pořadí každý umístil "na bedně". Odpoledne se vydařilo i vzhledem k počasí a netrpělivě koukáme do budoucna, jaký výsledek si přivezeme z Dlouhé Třebové. Vedení vlčatRead more …

Tábor vlčat 2018

Vážení rodiče,     završením celého skautského roku je vždy letní tábor, kde si děti mohou v praxi vyzkoušet vše, co se přes rok naučily, mohou si po doporučení oddílového vedoucího složit slib a zažít atmosféru skautského tábora v kolektivu svého oddílu. Letos se tábor uskuteční netradičně v osadě Labe v Jindřichově (poblíž Hanušovic) a oproti jiným letům, kdy jsme tábořili společně s ostatními oddíly našeho střediska, pouze samostatně pro náš oddíl vlčat.     Pro kluky je samozřejmě připravována celotáborová hra. Program bude orientován s ohledem na věk i zdatnost každého účastníka pod vedením kvalifikovaných…Read more …

Přespání v klubovně

V pátek 6. dubna jsme se všichni společně vypravili za Choceň na vstavačovou louku pomoci ochranářům s odstraněním náletových stromků, na ohni jsme si opekli párečky a již za tmy dorazili do klubovny. V klubovně nás přespávalo 26. Takový nápor klubovna nepamatuje a byl vcelku oříšek se do místnosti poskládat. Muff nám před spánkem přečetl několik pověstí z Chocně a okolí, načež se šlo spát. Ráno jsme vyběhli do Pelin na krátkou rozcvičku, posnídali buchtičky, jež nám šikovné maminky napekly a vydali se na procházku směr Hrádníky. Přálo nám počasí, jarní příroda dodávala…Read more …
Memoriál Břéti Hampla

Memoriál Břéti Hampla

V sobotu 17. února se naše choceňská smečka zúčastnila tradičního skautského závodu v lesích kolem České Třebové. Vlčata si ověřila, jak v šestičlenné družince dokáží spolupracovat při plnění úkolů (rozdělávání ohně, první pomoc, turistické značky, použití KPZ, překonávání lanových překážek, ...) Kluci statečně bojovali a obě hlídky ukázaly, že se v konkurenci ostatních hlídek neztratí. Čtvrté a šesté místo jsou krásné, věříme že příští rok nabité zkušenosti přetavíme v ještě lepší umístění ;) Všem klukům děkujeme za účast. Za vedení vlčat JendaRead more …

Závody 17. 2.

Dobrý den, 17. února si uděláme výlet do České Třebové na místní skautské závody, které se pořádají na počest br. Hampla. Vlčata si vyzkouší mnoho zimních aktivit, rozšíří si své znalosti a ty dosavadní porovnají s ostatními chlapci. Více informací chlapci dostanou v pátek 9. února.   Vedení vlčatRead more …