Tábor vlčat 2018

Vážení rodiče,     završením celého skautského roku je vždy letní tábor, kde si děti mohou v praxi vyzkoušet vše, co se přes rok naučily, mohou si po doporučení oddílového vedoucího složit slib a zažít atmosféru skautského tábora v kolektivu svého oddílu. Letos se tábor uskuteční netradičně v osadě Labe v Jindřichově (poblíž Hanušovic) a oproti jiným letům, kdy jsme tábořili společně s ostatními oddíly našeho střediska, pouze samostatně pro náš oddíl vlčat.     Pro kluky je samozřejmě připravována celotáborová hra. Program bude orientován s ohledem na věk i zdatnost každého účastníka pod vedením kvalifikovaných…Read more …

Proč dát děti do skautu?

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno – být aktivní a najít vlastní místo ve světě, být v prostředí kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty. Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě. Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které bychom si často představovali jako…Read more …