Jsme 1. oddíl chlapeckého kmene střediska Skály Choceň – Vlčata Choceň. Říkáme si smečka, protože je naším vzorem vlčí společenství z Knihy džunglí od pana Kipplinga.

Na schůzkách, výpravách, táborech a dalších akcích se nejčastěji formou her učíme samostatnosti, spolupráce, poznáváme přírodu a svět kolem nás, rozvíjíme fyzickou zdatnost…

V naší smečce je důležitý řád, vše má svoje pravidla. Máme svoje rituály, zvyky, tradice, obřady, máme kroje, máme taky svoje doupě – klubovnu.

Akela a staří vlci jsou moudří a zkušení, jako malá vlčata jim nasloucháme a učíme se od nich. Ve smečce jsme si všichni rovni, chováme se k sobě jako bráškové, můžeme se na sebe spolehnout. Zažíváme mnohá nevšední dobrodružství a poznáváme spoustu nového.

Našim hlavním cílem je konat dobré skutky a být připraven (na hraní fotbalu, na život, na nebezpečí, na běh, na nečekané, na stopování, na pomoc bližním, na počasí, na spolupráci ve skupině, na práci, na přírodu, na skvělé zážitky, na zlé lidi, na velké věci, na krizové situace, NA VŠE…)

Vlčata si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život, do naší smečky se může přidat každý chlapec mezi 6-11 lety. Skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

Posláním Junáku – českého skauta, z. s. je dělání světa lepším, snažíme se děti všestranně rozvíjet tak, aby v budoucnu mohli těžit z toho, co se při schůzkách, na výpravách a táborech naučili a také, aby se v budoucnu mohli spolehnout na ty, se kterými vyrůstali, protože přátelství ve skautu jsou na celý život.

Jsme součástí celosvětové organizace čítající přes 40 milionů převážně mladých lidí, přičemž v České republice nás je více než 50 tisíc. 

Skauting není kroužek, je to životní styl. 

Přijď se k nám podívat i ty 🙂                                     Každý pátek od 16:30 do 18 hodin